A bhiet-namais Bidh am fear-lagha, attorney air an t-saoghal