Faigh divorce

Nuair a bhiosTuA chur an sàs airson divorce gheibh thu feum air sealltainn gun do phòsadh tha briste sìos.